- كتابهاي pdf دوره دوم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره دوم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 37


- كتابهاي pdf دوره سوم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره سوم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 36


- كتابهاي pdf دوره چهارم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره چهارم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 35


- كتابهاي pdf دوره پنجم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره پنجم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 30


- كتابهاي pdf دوره ششم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره ششم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 34


- ثبت نام سامانه هوشمند مدارس

در راستاي ايجاد سامانه اي جهت هوشمندسازي و روانسازي فعاليت هاي سازماني و اطلاع رساني مدرسه ...

بازديد: 48 ادامه


- ثبت نام فراخوان مقاله

با محوریت یكپارچه سازي مدريت دوره پيش دبستاني

بازديد: 339 ادامه


دانلود نرم افزار برد هوشمند RedLeaf

آخرين نگارش نرم افزار برد هوشمند RedLeaf به همراه ...

بازديد: 18 ادامه


نرم افزار ساخت آموزش های مجازی Adobe Captivate نسخه 8

يكي از بهترين نرم افزار هاي ساخت سي دي هاي آموزشي ...

بازديد: 79 ادامه


نرم افزار ساخت آموزش های مجازی Articulate Storyline نسخه 4

Articulate Storyline به شما در ایجاد دوره های آموزش الکترونیکی کمک می کند.

بازديد: 104 ادامه


دانلود نرم افزار برد هوشمند QOMO

آخرين نگارش نرم افزار برد هوشمند Qomo به همراه ...

بازديد: 210 ادامهسامانه ثبت درخواست مدارس

تماس با ما