- كتابهاي pdf دوره دوم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره دوم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 79


- كتابهاي pdf دوره سوم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره سوم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 66


- كتابهاي pdf دوره چهارم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره چهارم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 70


- كتابهاي pdf دوره پنجم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره پنجم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 55


- كتابهاي pdf دوره ششم ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره ششم ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 55


- كتابهاي pdf دوره اول ابتدايي

دانلود كتابهاي pdf دوره اول ابتدايي سال تحصيلي 94-93 به تفكيك درس

بازديد: 127


- آموزش برد هوشمند RedLeaf

آموزش نحوه كاليبره و استفاده از برد هوشمند

بازديد: 180


- ثبت نام سامانه هوشمند مدارس

در راستاي ايجاد سامانه اي جهت هوشمندسازي و روانسازي فعاليت هاي سازماني و اطلاع رساني مدرسه ...

بازديد: 99 ادامه


- ثبت نام فراخوان مقاله

با محوریت یكپارچه سازي مدريت دوره پيش دبستاني

بازديد: 426 ادامه


دانلود نرم افزار برد هوشمند خليج فارس

آخرين نگارش نرم افزار برد هوشمند خليج فارس به همراه ...

بازديد: 30 ادامه


دانلود نرم افزار برد هوشمند RedLeaf

آخرين نگارش نرم افزار برد هوشمند RedLeaf به همراه ...

بازديد: 62 ادامه


نرم افزار ساخت آموزش های مجازی Adobe Captivate نسخه 8

يكي از بهترين نرم افزار هاي ساخت سي دي هاي آموزشي ...

بازديد: 112 ادامه


نرم افزار ساخت آموزش های مجازی Articulate Storyline نسخه 4

Articulate Storyline به شما در ایجاد دوره های آموزش الکترونیکی کمک می کند.

بازديد: 135 ادامه


دانلود نرم افزار برد هوشمند QOMO

آخرين نگارش نرم افزار برد هوشمند Qomo به همراه ...

بازديد: 238 ادامهسامانه ثبت درخواست مدارس

تماس با ما